Kausar, Marino Firaj, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia